Te reja

Unioni Shqiptar i Arkitektëve, Urbanistëve dhe Planifikuesve Urban në Komisionin Parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

veprimtari_2_7_14
Kryetari i AUA Unioni Shqiptar i Arkitektëve, Urbanistëve dhe Planifikuesve Urban, Z.Ledian Bregasi ishte dje i ftuar në Komisionin Parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin ku u diskutua Projekt Ligji i ri per Planifikimin e Territorit. AUA dha mendimin e unionit për përmiresime të metejshme të ligjit duke dëshmuar rolin e saj në rritje në komunitetin profesional të Arkitekteve dhe Planifikuesve.  Kjo është rruga më e drejtë për të mbrojtur interesat profesionale larg interferencave politike.

Comments are closed.