Shkembime, Te reja

AUA aplikon zyrtarisht për t’u anëtarësuar në ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners – Conseil Européen des Urbanistes).

Unioni Shqiptar i Arkitektëve Urbanistëve dhe Planifikuesve, pas një perjudhe kontaktesh të vazhdueshme, aplikon zyrtarisht për t’u anëtarësuar në ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners – Conseil Européen des Urbanistes).

Aplikimi po shqyrtohet në këtë moment nga Komiteti Egzekutiv i cili do të propozojë pranimin e Unionit gjatë Asamblesë së Përgjithshme të ECTP-CEU e cila do të mbahet në Berlin gjatëmuajit Tetor 2014.

ECTP-CEU

Comments are closed.