Archive for the ‘Shkembime’ Category

AUA aplikon zyrtarisht për t’u anëtarësuar në ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners – Conseil Européen des Urbanistes).

Unioni Shqiptar i Arkitektëve Urbanistëve dhe Planifikuesve, pas një perjudhe kontaktesh të vazhdueshme, aplikon zyrtarisht për t’u anëtarësuar në ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners – Conseil Européen des Urbanistes). Aplikimi po shqyrtohet në këtë moment nga Komiteti Egzekutiv i cili do të propozojë pranimin e Unionit […]

lexo me teper...

Sofia Architecture Week

Sofia Architecture Week

Sofia Architecture Week   Unioni Shqiptar i Arkitektëve, Urbanistëve dhe Planifikuesve Urban u ftua të shkëmbente eksperiancën në organizimin e aktiviteteve mbi arkitekturën në Panelit Ballkanik të Javës së Arkitekturës në Sofie. Sofia Architecture Week (26 Nëntor – 2 Dhjetor 2012) është një festival arkitekture i cili […]

lexo me teper...

Javët e Arkitekturës në Tiranë

Javët e Arkitekturës në Tiranë

Javët e Arkitekturës në Tiranë   Unioni Shqiptar i Arkitektëve, Urbanistëve e Planifikuesve ishte njëri ndër promovuesit dhe mbështetësit e Javëve të Arkitekturës në Tiranë TAW 2012 . Qëllimi i TAW ishte promovimi i shkëmbimit ndërkombëtar të njëhurive mes profesionistëve dhe tërheqja e vëmendjes së publikut drejt […]

lexo me teper...