Nxitje

Play the City Tirana

 

Play the City Tirana

 

Play the City, Balkan in de Polder dhe Unioni Shqiptar i Arkitektëve, Urbanistëve dhe Planifikuesve propozojnë një eksperiment që e trajton qytetin si një laborator social e prodhues.

Ndërmjet 6 dhe 8 tetorit 2012 city gaming u përdor për të krijuar një skenar të bashkëprodhuar mbi transportin hekurudhor në Tiranë. City game mbi Stacionin e ri Multimodal të Tiranës pati për qëllim të prodhojë një altenativë për një rinovim të përgjithshëm të qytetit duke përdorur inteligjencën kolektive. Stacioni i ri mendohet të jetë një nyje shkëmbimi kështuqë duhet të ketë aftësinë të lidhë si zonat urbane ashtu edhe pjesët jashtë qytetit duke ju përshtatur pjesërisht lidhjeve egzituese hekurudhore.

 

Për më shumë informacion: http://www.playthecity.nl/9241/nl/play-tirana-2012

 

Comments are closed.